Ostrołęka.tv

Twoje miasto, Twoje życie.

Nowa elektrownia w Ostrołęce

21.01.2011
ENERGA może budować elektrownię w Ostrołęce

ENERGA otrzymała pozwolenia na budowę bloku o mocy 1000 MW elektrowni Ostrołęka C. Jest to pierwszy z zapowiadanych w krajowej elektroenergetyce projekt typu „Green field”, który uzyskał pozwolenie na budowę. Tym samym ENERGA przechodzi z fazy przygotowania inwestycji do fazy jej realizacji.

Zaplanowane na rok 2011 prace budowlane będą dotyczyć w pierwszej kolejności makroniwelacji terenu oraz infrastruktury, w tym połączeń drogowych, rurociągowych i kablowych nowego obiektu. Jednakże, ponieważ uruchomienie nowego bloku planowane jest na rok 2016, zasadniczym celem ENERGI na najbliższy rok jest wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy przyłączeniowej zawartej w 2009 roku, PSE Operator SA kontynuuje prace związane z przyłączeniem nowej elektrowni w Ostrołęce do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zapewnieniem wyprowadzenia mocy z nowego bloku.

- Fundamentalne znaczenie dla tej inwestycji jest utrzymanie dotychczasowego tempa prac. Planujemy ją oddać do użytku w 2016 r., czyli w okresie, kiedy spodziewany jest w Polsce największy deficyt energii. Dlatego obecnie liczy się każdy miesiąc, nie wolno pozwolić sobie na żadne opóźnienia – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

Koszt budowy bloku szacowany jest na ok. 6 mld zł. Grupa chce ją realizować przy udziale partnera strategicznego. Trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami finansowymi zainteresowanymi udziałem w tym przedsięwzięciu.

Inwestycja w Ostrołęce znajduje się na liście infrastruktury krytycznej (priorytetowych elementów) Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki ze względu na zasadniczy wpływ na stabilność pracy KSE w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Jest to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych projektów inwestycyjnych w systemowe źródła wytwórcze w Polsce, praktycznie jedyny w części kraju najbardziej narażonej na skutki deficytu energii elektrycznej.

Prace nad powołaniem spółki

Przy innej sztandarowej inwestycji ENERGI - elektrowni gazowej o mocy ok. 860 MW w Grudziądzu - trwają prace nad powołaniem spółki celowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał spółkom ENERGA Invest i ESB International zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Wcześniej inwestycja otrzymała warunki przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zgodnie z nimi elektrownia zostanie przyłączona do rozbudowywanej stacji 400 kV Grudziądz-Węgrowo. Zarówno budowa elektrowni, jak i rozbudowa stacji energetycznej jest realizowana planowo i ma zakończyć się w 2015 roku. Inwestycja zwiększy własne moce wytwórcze ENERGI, które obecnie wynoszą ok. 1200 MWe.

Przetarg na budowę kotła na biomasę

W kolejną fazę realizacji wkraczają też inne inwestycje ENERGI. W przetargu prowadzonym przez spółkę ENERGA Kogeneracja na wykonawcę nowego bloku biomasowego o mocy 20 MWe w elektrociepłowni w Elblągu najkorzystniejszą ofertę złożyła Fabryka Kotłów Rafako. Zakończenie budowy planowane jest na koniec roku 2012.

Blok spalający biomasę w postaci pelet ze słomy będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga – rocznie odpowiednio ponad 160 tys. MWh oraz około 796 tys. GJ. Planowane zużycie biomasy będzie kształtowało się na poziomie około 135 tys. ton rocznie.

Zgodnie z harmonogramem przebiegają również prace przygotowawcze do realizacji wspólnie z Grupą LOTOS elektrociepłowni gazowej Gdańsku o mocy 200 MW oraz drugiego stopnia na Wiśle wraz z elektrownią wodną.

Inwestycje w wytwarzanie za 15 mld zł

Wspomniane inwestycje to przykład realizowanej w Grupie ENERGA strategii rozwoju na lata 2009-2015, która zakłada potrojenie własnych mocy wytwórczych Grupy. Wartość wszystkich inwestycji przewidzianych w strategii szacowana jest na ponad 22 mld zł, z czego 15 mld zł pochłonie budowa nowych mocy wytwórczych, zaś ponad 7 mld zł – rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej.
Komentarze


mojaaaa
chyba trochę nie aktualne informacje

RetSilm
Amoxicillin Natural Remedy Ir For Amoxicillin Amoxicillin Chlamydia Single Dose cheap cialis Viagra LeistungssteigerungAutor
Tresc
Ile jest dwa + dwa ?